Please could you consider making a donation to enable us to keep this live stream running.
Link to donate: https://www.glaslynwildlife.co.uk/help-us-grow-donate-today/

Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife is a small conservation charity, which relies on donations to keep it operating.

** Please note that the microphone has broken and we are unable to resolve the issue whilst the Ospreys are present. **

The Glaslyn Osprey nest is located in the stunning Glaslyn Valley, North Wales. Our Visitor Centre, at nearby Pont Croesor, stands alongside the picturesque Afon Glaslyn, set against the dramatic backdrop of Snowdonia.

Our ospreys are Mrs G and Aran – Mrs G is the oldest breeding female in Wales and has been breeding here since 2004. To date, she has successfully raised 41 chicks, and has at least 91 grand-chicks and four great grand-chicks. Her first mate was Ochre 11 (1998) and together they raised 26 chicks. He failed to return in 2015, which was when she attracted her current mate. They have raised 15 chicks together so far.

For more information about BGGW and the Glaslyn Ospreys please visit our website: www.glaslynwildlife.co.uk
Online Shop: https://www.glaslynwildlife.co.uk/shop/
Adopt an Osprey: https://www.glaslynwildlife.co.uk/adopt-an-osprey/

2020 Timeline

21st March 10.36am Mrs G arrives
3rd April 12.08pm Aran arrives
First egg laid 13th April 19:50
Second egg laid 16th April 18:17
Third egg laid 19th April 19.01
Chicks ringed with BTO metal and Blue Darvic colour rings on 24th June
KC2 hatched 20th May 10:52, fledged 9th July 14:48 (50 days)
KC3 hatched 21st May 17:59, fledged 14th July 09:36 (54 days)
KC4 hatched 24th May 12:52, fledged 18th July 18:44 (55 days)

Chat Guidelines: https://www.glaslynwildlife.co.uk/2020/03/chat-guidelines/
***************************
A wnewch chi ystyried gwneud rhodd i’n galluogi i gadw’r ffrwd byw i redeg os gwelwch yn dda.
Dolen i roi: https://www.glaslynwildlife.co.uk/help-us-grow-donate-today/

Elusen gadwraeth fechan yw Bywyd Gwyllt Glaslyn, sy’n dibynnu ar roddion i’w gadw i weithredu.

** Sylwch fod y meicroffon wedi torri ac ni allwn ddatrys y mater tra bo’r Gweilch yn bresennol. **

Lleolir y nyth yn Nyffryn godidog Glaslyn, ger Porthmadog yng Ngogledd Cymru. Mae gennym ni Ganolfan Ymwelwyr gerllaw ym Mhont Croesor, a saif wrth ochr yr Afon Glaslyn prydferth, gydag Eryri ysblennydd yn gefnlen iddi.

Ein Gweilch yw Mrs G ac Aran – Mrs G yw’r fenyw fridio hynaf yng Nghymru ac mae hi wedi bod yn bridio yma ers 2004. Mae hi wedi magu 38 o gywion yn llwyddiannus hyd yn hyn ac rydyn ni’n gwybod bod ganddi o leiaf 85 o or-gywion. Ei chymar cyntaf oedd Ochre 11 (1998) a gyda’i gilydd fe fagon nhw 26 o gywion. Pan fethodd 11 (98) a dod yn ôl yn 2015 mi ddenodd hi ei chymar presennol Aran. Maen nhw wedi magu 15 o gywion gyda’i gilydd.

I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar ein gwefan: www.glaslynwildlife.co.uk
Siop ar-lein: https://www.glaslynwildlife.co.uk/shop/
Mabwysiadu Gwalch y Pysgod: https://www.glaslynwildlife.co.uk/adopt-an-osprey/

Linell Amser 2020

21ain Fawrth 10.36yb Mrs G yn dychwelyd
3ydd Ebrill 12.08yp Aran yn dychwelyd
Wy cyntaf yn cael ei ddodwy 13eg Ebrill 19:50
Ail wy yn cael ei ddodwy 16eg Ebrill 18:17
Trydydd wy yn cael ei ddodwy 19eg Ebrill 19.01
Modrwyo’r cywion gyda modrwy fetel BTO a modrwy Darvic lliw glas ar 24ain Fehefin
KC2 wedi deor 20fed Fai 10:52, hediad cyntaf 9fed Orffennaf 14:48 (50 diwrnod)
KC3 wedi deor 21ain Fai 17:59, hediad cyntaf 14eg Orffennaf 09:36 (54 diwrnod)
KC4 wedi deor 24ain Fai 12:52, hediad cyntaf 18fed Orffennaf 18:44 (55 diwrnod)

Canllawiau Sgwrsio: https://www.glaslynwildlife.co.uk/2020/03/chat-guidelines/

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *