Phần mềm hỗ trợ live stream Facebook FPlusLive:
– Live video, webcam lên tường page, profile, nhóm:
+ Live video, webcam, màn hình lên nhiều page, tường, nhóm cùng lúc.
+ Lập lịch live video lên nhiều page, tường.
+ Live lặp lại 1 hoặc nhiều video.
+ Phát lại video đang livestream trên facebook (Phát chuyển tiếp).
– Lập lịch live video lên nhóm:
+ Lập lịch live video lên nhóm 1 lần hoặc lặp lại theo ngày.

Download FPlusLive tại: https://plus24h.com/tai-phan-mem/fplu…
HOTLINE: 090.173.1871Phần mềm hỗ trợ live stream Facebook FPlusLive:
– Live video, webcam lên tường page, profile, nhóm:
+ Live video, webcam, màn hình lên nhiều page, tường, nhóm cùng lúc.
+ Lập lịch live video lên nhiều page, tường.
+ Live lặp lại 1 hoặc nhiều video.
+ Phát lại video đang livestream trên facebook (Phát chuyển tiếp).
– Lập lịch live video lên nhóm:
+ Lập lịch live video lên nhóm 1 lần hoặc lặp lại theo ngày.

Download FPlusLive tại: https://plus24h.com/tai-phan-mem/fpluslive-live-stream-facebook.html#features
HOTLINE: 090.173.1871

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *